Dich vu thue - Dịch vụ báo cáo thuế - Dịch vụ kế toán thuế - Kê khai thuế doanh nghiệp

Hành vi khai sai của người nộp thuế

Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm; nhưng người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào NSNN trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế  thì xử lý như thế nào?

Trả lời công văn số 5012/TCT-PC ngày 03/12/2009 Tổng cục thuế trả lời công văn số 678/CT-KK&KTT ngày 20/01/2009 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc đề nghị trả lời vướng mắc thuế như sau:

Tại Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định:

“l. Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền  phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế kê khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước khi thời điểm có quan thuế lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế.

c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miến, số thuế được giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm trá thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi gian lận trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xác địn lại hành vi khai thiếu thuế;

2. Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này là 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế.

3. Cơ quan thuế các định số tiền thuế thiếu, số tiền phạt, số ngày chậm nộp tiền thuế, tiền phạt chậm nộp thuế và ra quyết định xử phạt đối với người nộp thuế.

Tại điểm 2 mục IV phần C Thông tư số 602007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn : “Các khoản tiền truy thu thuế, phạt chậm nộp tiền thuế, phạt trốn thuế, gian lận thuế và phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế được nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế mở tại Kho Bạc Nhà nước. Cơ quan thuế chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào Ngân sách nhà nước theo các quyết định đã hết thời hạn khiếu nại”.

Căn cứ quy định và các hướng dẫn nêu trên, trường hợp khi ra quyết định xử lý vi phạm pháp luật đối với người có hành vi khai sai làm giảm tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên thì không yêu cầu người nộp thuế nộp số tiền thuế đã thiếu vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Thuế. Do các trường hợp này, người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu, số thuế đã được nộp hoàn vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý.

Bộ phận Thanh tra kiểm tra thực hiện phối hợp với bộ phận Kê khai để điều chỉnh kê khai thuế liên quan đến số thuế và tiền phạt phải nộp theo Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế: xác định số thuế truy thu phải nộp bổ xung, số tiền phạt chậm nộp doanh nghiệp đã thực hiện nộp vào tài khoản Ngân sách nhà nước ( Tài khoản 741), thực hiện theo dõi số thu nộp của doanh nghiệp và kế toán thuế cho phù hợp.

Nguồn: tapchithue

 

Thông tin thuế

7 trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên 7 trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên Bộ Tài chính đã xây dựng xong dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành...
Giảm thuế nhập khẩu cho máy tính ? Giảm thuế nhập khẩu cho máy tính ? Hiệp hội các DN điện tử kiến nghị giảm thuế nhập khẩu mặc dù...
EC bỏ áp thuế chống bán phá giá xe đạp Việt Nam EC bỏ áp thuế chống bán phá giá xe đạp Việt Nam Thuế chống bán phá giá (34,5%) đã áp dụng đối với xe đạp xuất...
Đề xuất tăng thuế xuất khẩu thép, xi măng và gỗ Đề xuất tăng thuế xuất khẩu thép, xi măng và gỗ Cụ thể, thuế xuất khẩu tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện...
Giật mình với thống kê đầu tư công Giật mình với thống kê đầu tư công Chưa bao giờ Chính phủ tỏ ra quyết tâm cắt giảm đầu tư công như năm...

Kế toán thuế

Bản chất tài sản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán Bản chất tài sản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán Tài sản (TS) là một trong ba yếu tố cơ bản được trình bày trên Bảng...
Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính Đôi điều về các ước tính kế toán trong báo cáo tài chính Khái niệm “ước tính kế toán” đề cập tới các khoản mục trên...
Hệ thống kế toán trong môi trường thương mại điện tử Hệ thống kế toán trong môi trường thương mại điện tử Internet có ảnh hưởng đến tất cả các mặt của thương mại quốc...
Các màn phù phép trong Báo cáo tài chính Các màn phù phép trong Báo cáo tài chính Có nhiều lý do khiến các bản báo cáo tài chính không minh bạch và một...
Áp dụng chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh cá thể Áp dụng chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh cá thể Hiện nay, toàn quốc có trên 3 triệu cơ sở kinh doanh cá thể. Mức tăng...

Thống kê truy cập

Hiện có 10 khách Trực tuyến

Copyright © 2011 Dich vu thue - Dịch vụ báo cáo thuế - Dịch vụ kế toán thuế - Kê khai thuế doanh nghiệp
Thông tin trên web chỉ là tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp thông tin hoặc dịch vụ trên website này.
Phát triển bởi Thiết Kế Website Đẹp